Hur svårt kan det va´?

När upproret i Egypten startade ville Mubarak och hans gäng få det till att det var en köpt mobb som stod för upploppen. Man gjorde vad man kunde för att misstänkliggöra sina kritiker. Mönstret känns igen från så många andra sammanhang. I stället för att ta diskussionen om sakfrågan, så försöker man skjuta budbäraren. Budbäraren misstänkliggörs så till den grad att man hoppas att ”folket” ska ”förstå” det obskyra i kritiken.

Samma upplägg som praktiseras av totalitära stater använder Livets Ords närstående tidning ”Världen idag”  när den beskriver dom som förhåller sig kritiska till Israels sätt att mäkla fred med det palestinska folket. Det sker i den kommentar som chefredaktören Felicia Svaeren skriver i det senaste nummret (11 februari). Utgångspunkten är intitiativet med en ny Ship to Gaza-konvoj. Världen idag buntar ihop alla som i deras ögon framstår som israel-kritiker som ”oseriösa…onyanserade…yttersta-vänster och kvinnoorganisation…suspekta internationella organisationer”. Det som saknas är det antisionistiska argumentet. I Israel har det använts för att stämpla all kritik. Begreppet har helt kommit att tömmas på sitt egentliga innehåll. Israel självt har i hög grad bidragit till detta.

Världen idag hänger på ett inslag i Sveriges Radio förra veckan som handlade om bojkott av vatror producerde på occuperade områden. Den här gången handalde det om Soda stream. Till bl.a. utrikesministern Liebermanns förtret har kampanjen haft stor framgång. Företag har tvingats flytta sin produktion in på israeliskt område. Det visade sig inte fungera att hänga ut feta morötter för att få företag att förlägga sin produktion på occuperad mark. I Israel har detta kommit att bli en så stor fråga att politiker i Knesset förslagit att uppmaning till bojkott ska vara olaglig.

Frågan om bojkott finns med i de palestinska kristnas upprop till världen – ”Ett sanningens ögonblick”. Det s.k. KAIROS Palestina. Författarna till dokumentert för ett resonemang om hur man kan stå upp mot den israeliska occupationen. Man talar om occupationen som ond och syndfull – på samma sätt som de sydafriaknska kristna i mitten av 80-talet talade om apartheid som synd mot Gud.  Nu manar de palestinska kristna omvärlden till en ekonomisk och handelsmässig bojkott.  Frågan man ställer sig är vad man annars har att ta till? Föga överraskande tycker Världen idags skribent att bojkott av israeliska varor producerade på occuperade områden inte är någon bra idé. Världen idag står för en typ av lojal uppbackning av det Israel gör som närmast är farlig. I realiteten innebär det att man backar upp i princip allt det Israel företar sig – hur galet det än är. Det är också den här typen av uppbackning som det palestinska KAIROS-dokumentet vänder sig emot. Kristna som backar upp den jusiska satatens förtryck av kristna. Jag kan förytå känskan av att vara förrådd av sina egna.

Tidningen Världen idag ser kritiker av Israels politk gentemot det palestinska folket som ”Israelfiender”.   Jag har sagt det förrut, och jag säger det igen, att den typen av vänner har Israel anledning att passa sig för. Dessa lojala vänner som aldrig tycks ha något att invända – inte ens när det håller på att gå övertstyr. Detta borde Världen idag själva inse. Att vänskap är något annat än det man nu står upp för. Hur svårt kan det va´?

Annonser

14 Responses to Hur svårt kan det va´?

 1. Tom skriver:

  Det finns inget beslut som säger att det är förbjudet för judar att bosätta sig var som helst i hela det palestinska territoriet, dvs i området mellan ”floden och havet” (Jordan och Medelhavet).

  År 1947 rekommenderade ju FN en delning av territoriet i en arabisk stat och en judisk stat. Judarna godkände ju förslaget och araberna förkastade det. Förslaget innebar också att den judiska delen skulle ha haft en arabisk minoritet och den arabiska delen skulle ha haft en judisk minoritet.

  Men vi vet hur det gick. Som sagt: araberna godkände inte förslaget om en delning. Det räckte inte med det utan de gick dessutom i krig mot Israel som hade utropat sig självständigt.

  Detta krig medförde att Västbanken ockuperades av Jordanien mellan 1948 och 1967. Under denna tid var det förjudet för judar att överhuvudtaget bo på Västbanken.

  Angående bosättningarna på Västbanken finns det en delad mening. Detta är dock en diskussion som inte behöver tas här. Men min poäng är: det var ju inte rätt av Jordanien att göra det förbjudet för judar att bo på Västbanken mellan 1948 och 1967. Judar har bott i dessa områden sedan urminnes tider.

  Eftersom det bott judar där sedan urminnes tider – alltså också direkt innan 1948 – varför skulle det då inte få bo judar där nu? Och varför skulle de i så fall inte få ägna sig åt företagsverksamhet där?

  Det finns inga som helst beslut som säger att det skulle vara totalt förbjudet för judar att bo på Västbanken!

  • Claes-Göran Ydrefors skriver:

   Problemet – om man uttrycker det så – är ju att FN ser det som att marken där man eytablerar bosättningar är occuperad mark. Detta gäller även myuren, där den avviker från den s.k. gröna linjen.
   Det är ju ändå inte så att den israeliska staten eller enskilda isrelsiak medborgare kan ta mark/bygga bostäder hur som helst.
   Hur tänker du att det skulle gå till att etablera en palestinsk stat? På vilket territorium? Det är väl i princip bara Israel som menar att man kan ignorera den gröna linjen. Även USA hävdar ju att bosättningarna sker på occuperad mark. Åtmindstone är det vad man säger.
   Det är ju inte möjligt atrt reflektera kring bosättningsproblemet när man funderar över var en israeölisk medbogare kan bosätta sig. Israel självt styr ju med järnhand vilka som får bosätta sig i Israel. Så typiskt att man tar sig en rätt som man menar att andra inte får göra.Det är ju detta som är det ständiga problemet. Att den starke tar sig friheter som man förnekar den, i det här sammanhanget, svage.

   • Tom skriver:

    Att ett land bestämmer vilka som får bosätta sig i landet gäller väl alla länder och inte bara Israel. Så det borde inte vara något konstigt med det.

    FN fastslår ju hela tiden en massa om Israel att det enda och det andra är olagligt. Muren som du skriver, består i huvudsak av ett stängsel. Endast en del av detta säkerhetsarrangemang är en mur och det bara på de ställen där israeliska civila kan utsättas för direkt eld från skjutvapen. Och säkerhetsbarriären i sig är bara till för att bekämpa terrorism. Beklagligt, men vad kom först: terrorismen eller barriären?

    Israel har inga fastställda gränser. De måste fastlås genom förhandlingar.

    Det har länge talats om att Israel skulle behålla de största bosättningarna och ge mostsvarande landområden till palestinierna. Så saken är hur lättlöst som helst. Och en framtida palestinsk stat kan väl också ha en liten judisk befolkning om Israel kan ha en arabisk befolkning. Det är bara att förhandla.

    Sen är det ju så att det i nuläget inte handlar om att bygga helt nya bosättningar, utan det handlar om att bygga inom redan existerande bosättningar. Det handlar ju om städer och byar.

    Dessutom tar ju bosättningarna upp endast några få procent av Västbanken. Så saken är inte så katastrofal som många vill få det att låta.

 2. Claes-Göran Ydrefors skriver:

  Att situationen på Västbanken ”inte är så katastrofal” är du inte helt ensam om, men det är ju närmast en extrem åsikt. Inte många håller med dig om detta. Just bosättningarna och expansionen av dessa är det stora problemet i fredsprocessen – om det nu finns en sådan. För Israel är detta en strategisk fråga – att bit för bit etablera sig på Västbanken.Att exv. ringa in östra Jerusalem. På samma sätt dela av Västbanken i två delar som inte har någon förbindelse med varandra. Så säg inte att bosättningarna inte är ett problem.

 3. Claes-Göran Ydrefors skriver:

  Kolla in den karta jag lagt upp i ett nytt blogginlägg! Det är väl svårt att komma ifrån att nå´n typ av strategi har Israel att ”ta” mer land. Det är ju så uppenbart vad bosättarrörelsen är ute efter. Högljutt argumenterar de för ett ”Storisrael”. Och israels regering tassar efter. Jag var själv i Jerusaelm i höstas när bosättningsmoratoriet hävdes och hörde och såg ur bosättarrörelsen rustade för strid om de inte fått fortsättas bygga. Sedasn detta moratorium hävdes har Israel beslutat bygga flera stora bosättningar. Man har nyligen rivit hus/hotell i östra Jerusalem för att bygga nytt och bygga ut.

  • Tom skriver:

   Jerusalem växer – precis som alla andra städer!

   • Claes-Göran Ydrefors skriver:

    Skämtar du?

   • Tom skriver:

    Varför skulle jag skämta?

    Från sidan http://www.jcpa.org/jlmbldg.htm:
    —–
    This frantic pace of illegal construction continues despite the fact that the city has authorized more than 36,000 permits for new housing units in the Arab sector, more than enough to meet the needs of Arab residents through legal construction until 2020.
    —–

    Både judar och araber bygger i Jerusalem och staden växer precis som alla andra städer.

 4. Dani skriver:

  Till Tom,

  Det låter som att du har ingen aning om vad du skriver, du borde läsa mer om den Palestinsk frågan, du bara skriver 36000 permits,OK, varför säger de(jcpa) inte hur många hus den israeliska millitären har rivit ner,(2000 hus), varför säger de inte om hur många hus constructed “illegally” according to Israeli law” bara 6000 hus de senaste 3 åren.Ska jag fortsätta om skolor??? eller infrastruktur??? eller mer och mer. Igen du borde läsa mer, och jag hoppas att du inte tycker att bara din åsikt som är riktig och andras åsikter är fel.

   • Claes-Göran Ydrefors skriver:

    Man kan se det som att israeliska myndigheter borde ha rivit än fler illegala utposter/bosättningar.

    Problemet med detta att bygga och riva är den ojämlikhet som råder i vilka som får bygga. Exemplen är många på hur israeliska myndigheter river hus som palestrinier byggt för att sedan låta en israselisk familj bygga där. Problemet är ju att palestinska familjer nästan aldrig får en möjlighet att bygga i exv. östra Jerusalem.

    Exemplet du för till torgs ser så övertygande ut, men döljer en verklighet som är mer problematisk än så här. Det är detta jag försökt säga så många gånger att ambitionen att förmedla sanningen när deet gäller beskrivningen av verkligheten i själva verket är viktigare än att vinna ett krig. Det är ju kring dessa verklighetsbeskrivningar som diskussionen hela tiden uppstår. I den israeliska/palestinska kontexten handlar det ofta om att israelsika myndigheter utvecklat en konst i att beskriva det som händer så att man döljer själva grundproblemet. Jag har skrivit om det som ”skruvade sanningar”. Som situationen nu är så är det ju i huvudsak den israeliska sidan som har något att vinna på att just hyfsa sanningen.

    Så noterar jag att FN:s säkerhetsråd i går kväll röstade om en resolution om att fördöma Israels bosättarpolitik. USA la in siitt veto därför att man menar att en sådan resolution ska försvåra fredsprocessen. Häpp! Detta låter som en typ av ”hjärnblödning”. Så om det internationella samfundet låter Israel fortsätta bygga på, så kommer det att underlätta fredsprocessen. Suck!

   • Tom skriver:

    Jag tror inte att Israel beskriver det som händer så att man döljer själva grundproblemet.

    När det gäller östra Jerusalem så är det Jordaniens ockupation som ställer till det. Då fördrevs eller dödades judarna på Västbanken och i östra Jerusalem och så flyttade ju förstås araber in i stället under ockupationen. Nu förekommer det mångåriga tvister i domstolar om vem som äger vilka marker. Så inte är det frågan om att Israel helt nyckfullt skulle dra ut palestinska familjer på gatan och sedan köra över deras hem med en bulldozer. Länkar till en text nedan. Det är dock något fel i texten, dom upprepar en del av texten tre gånger. Har mailat dit och påtalat problemet.
    Här kommer texten: http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=189577

   • Tom skriver:

    Och här lite information om Högsta Domstolen i Israel. Inte riktigt vilken domstol som helst.
    http://si-info.org/index.php?id=648

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: