Radikalt om kristet motstånd!

Jag märker hur jag ofta återkommer till tanken på hur viktigt det är att vi förmår säga nej till mycket i vår tid. Det är som om vårt ”ja” inte blir riktigt meningsfullt och långsiktigt hållbart om vi inte förmår säga nej. Som om vårt nej bidrar till att skapa ett utrymme för det vi säger ja till.

Jag är på ett sätt skakad efter läsningen av Patrik Hagmans bok ”Om kristet motstånd”. Jag vet faktiskt inte om jag någonsin läst något så utmanande och omtumlande om kristen tro som detta. Hagman ställer frågor som vänder upp och ner på mycket av kristet ”allmängods”. Som om han vågar skriva det som inte många vågat formulera tidigare därför att det kan verka helt avstötande.

Utgångspunkten i Hagmans resonemang är hur kristendomen uppkom som en motståndsrörelse. Inte minst gäller detta Jesu egen verksamhet. Det är som om vi blundar för detta i vår bibelläsning. Också den unga kyrkan präglades av detta motstånd. Man hävdade ett annat sätt att leva än det som gällde i det romerska imperiet. Inte sällan fick man plikta med livet för detta. Så lägger jag själv till att svensk frikyrkorörelse också på många sätt kom till som en proteströresle. Dessa frikyrkliga pionjärer tog striden för demokrati och människovärde. Man hävdade sin rätt att läsa Bibeln och fira nattvard. Man stod upp mot superiet som höll på att helt ödelägga Sverige. Från början handlar krstendomen att att stå upp för det annorlunda. Att hävda sin ståndpunkt gentemot världslig makt. Hur är det nu då?

Så skriver Hagman bl.a. följande: ”En politiskt aktiv kristendom är …mera trogen mot den tidiga kristna kyrkans tro och liv…Kristendomen var alltså i sin tidigaste form en gemenskap som var i konflikt med makthavarnas intressen….Allt vi tar oss för påverkar gemenskapen och har därmed en samhällelig invdrkan”

Hagman refererar till den gamla tanken på de ”sju dödssynderna”. Så skapar han en ny ”kanon” av moderna dödssynder: ambitionen, effektivitetet, statusen, individualismen och likgiltigheten. Så menar han att detta borde vi ta avstånd ifrån. Att dessa fem moderna dödssynder har ett negativt inflytande på oss och på samhället. Så för han ett resonemang om var och en av dessa fem dödssynder. Det är intre minst i detta som det blir ytterst provocerande. Så säger han om bl.a. ambitionen att ”den som är ambitiös har hela tiden fokus på framtiden och har därför svårt att leva här och nu”.  Om effektiviteten skriver han: ”Effektivitet kan förstås som oförmåga att bedöma  vad som är viktigt i livet…Problemet är när man gör det till en vana att arbeta så mycket att andra sidor av ens liv – speciellt kontakten med andra människor – lider”.

Hagman skriver apropå status om konsumtionssamhället och hur konsumtionen blir vår gud. ”En kristen kritik av konsumtionssamhället går alltså ut på att det är en form av avgudadyrkan”.

När det kommer till hans kommentarer till likgiltigheten skriver han bl.a. om hur religion så lätt blir underhållning. Så skriver han också följande: ”Kyrkornas problem i vår tid är just detta – de förstår inte längre på vilket sätt de skiljer sig från världen. Ofta består den enda skillnaden i att man upprätthåller ett moraliskt ideal som alla i samhället hade för 30-50 år sedan. Men när det gäller vårt sätt att leva i världen är man snarast rädd för att skilja sig för mycket från mängden, i frågor om ekonomi, sättet att ta hand om svaga och frågor om våld och krig…Kristendomen kan alltså fungera som ett sätt att göra människor likgiltiga för ondskan i världen, genom att man intalar sig att de verkliga problemen finns på något slags andligt plan”.

Hagman skriver på ett fantastiskt och utmanande sätt om kyrkans gudstjänst och hur vi tänker om detta att dela brödet och vinet i nattvarden. Han skriver om bibelläsningen: ”Målet med bibleläsningen är att göra dessa berättlser, och den stora berättelse de är delar av, till min berättelse, den berättelse jag använder för att förstå min värld, mina medmänniskor och mig själv”.

I mycket av det Hagman skriver finns en grundläggande kritik mot den individualism som präglar mycket av vår tid. Han skriver bl.a. att ”den kristna tanken är att en individ bara kan bli sig själv i gemenskap med andra…Det speciella med den kristna tron är att vår gudsrelation endast och enbart får son form i våra relastioner till andra människor”.

När det kommer till slutet på boken skriver Hagman bl.a.: ”Det är troligtvis den kristna historiens största tragedi att kristendomen kom att reduceras till en lära om själens frälsning, förstådd som en fråga om vad som händer efter döden…Det är inte ovidkommande hur vi lever, och detta ”hur vi lever” måste vara en konsekvens av tilliten till Gud. Om inte vårt liv motsvarar vår tro blir den så abstrakt att den knappt kan sägas finnas till”.

Ja nog finns i den här boken tankar att låta sig utmans av. Samtidigt som jag drar efter andan så gillar jag mycket av det han skriver. Det är alldles tydligt att vi behöver fundera över vad ”back to basic” skulle kunna innebära. Kyrkans liv lider av att vi lagt på lager på lager, på lager, på lager… och snart vet vi inte ens själva hur det en gång startade. Jag tänker att kyrkans framtid kanskle mer än vad vi anar handlar om att ta reda på hur det en gång började. Ska kyrkan framöver komma att få betyda något, så måste vi återvinna mer av vårt ursperung som motståndsröresle. Detta borde vi använda mycket tid åt för att samtala om. Vad är det vi borde stå upp mot? Hur ser ett kristen motstånd ut år 2012? Så tänker jag att detta måste vara utgångspunkten för ett samtal där vi möter varandra. Svaret på frågan måste vi söka tillsammans. Eller kanske handlar det först om att ställa de riktgit avgörande frågorna. Att bara om vi ställer riktigt bra frågor kan vi komma någonvart.

Så – läs boken! Låt dig provoceras av allt det Hagman skriver! Vänta med dina invändningar! ”Om kristet motstånd” av Patrik Hagman (Artos förlag).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: