2013 in review

31 december 2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 8,700 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Annonser

Vad blir det av ett samhälle då vi inte prioriterar liv?

09 december 2013

IMG_4796Blir på samma gång upprymd och upprörd när jag läser Nina Björks artikel i dagen DN:s kulturbilaga ”Det finns ingen plats för födelse”. Nina Björk är en mästare på att formulera frågorna som bildligt klär av vår tids värderingar och prioriteringar. Den här gången tar hon sin utgångspunkt i den svenska förlossningsvården. Allt mer ofta beskriver media en situation i förlossningsvården som är oacceptabel. Kvinnor som bitvis lämnas därhän när det är dags att föda, därför att ingen har tid att fullt ut vara på plats i detta utsatta läge.

Så skriver Nina Björk bl.a. följande:

När vi prioriterar bort den tid en kvinna föder barn, när vi säger  att den tiden inte är värd en utbildad barnmorskas närvaro, när vi låter  den vara förenad med ovisshet om ifall det rent fysiskt finns ett rum  för den – vad är det uttryck för? Skatte­sänkningar, ja. Men de är i sin  tur uttryck för en oförmåga att se vad som är viktigt i världen och för  människolivet.

Krisen i förlossningsvården är ett symtom på ett samhälle som håller  på att gå vilse. Som mister riktningen, kompassen. Som snurrar runt i en  karusell vi inte förmår inse är vår egen skapelse.

Vi matar och matar vår karusell – med produktion och konsumtion och  tillväxt och jobbskapande och effektivitet och teknik – och detta  matande tar så mycket av vår kraft att vi inte hinner se att i farten  kastas någonting av och bort från hela maskinen: människan. Hon för vars  skull karusellen egentligen byggdes. Hon som var syftet med den.

Vilket är vårt försvar för att vi i dag i Sverige  säger samma sak som blev sagt till en annan kvinna för två­tusen år  sedan när hon skulle föda sin son – det finns ingen plats för födelse här? Är vårt försvar att vi tyvärr inte har råd för att vi har prioriterat and­ra saker? Vilka är dessa andra saker som är viktigare än att ställa all den  kunskap vi har utvecklat, all den smärtlindring och all den trygghet som  mötet med en barnmorska ger till varje födande kvinnas förfogande? Vad  kan rimligen vara viktigare?

Varför ser det ut så här? Den konkreta orsaken är naturligtvis brist  på pengar. Om man räknar med det nu aktuella förslaget på ett femte  jobbskatteavdrag har alliansen sänkt skatterna med över hundra miljarder  kronor. Man har prioriterat den enskildas plånbok i stället för den  gemensamma kassan. Ett av världens och historiens rikaste länder tycker  alltså inte att förlossningar är dyrbara stunder. Tycker inte att de är  värda sin vikt i guld. Utan tycker att annat bör prioriteras.

Känner en typ av ursinne över hur det kan bli på det här sättet. Ibland talas det om det som sker i det offentliga, bl.a. vård, skola och omsorg, som en tärande del av samhällsekonomin. När det kommer till löneförhandlingar uppstår irritation i den bärande delen – industrin – om exv. avtal träffas i det offentliga före det att industrin satt sina avtal. Ingen i den tärande delen ska få högre löneökningar än dom i den bärande delen. Vad är detta för logik? Vad är det för en syn på samhället?

Jag önskar att Nina Björks artikel får bli till en typ av bakgrundsläsning för alla oss som ska predika eller på annat sätt medverka i julens gudstjänster. Att det Nina Björk skriver kan få bidra till att skyffla undan allt det gull som vi ofta förser julens evangelium med. Det fanns ingen plats för födelse, inte heller då Maria skulle föda sitt barn. Det fanns ingen plats! Lyssna på hur det låter då det kommer till att en kvinna ska föda sitt barn. Ingen plats och ingen till hands som anser sig ha tid att vara där så länge det behövs.

Så skriver Nina Björk:

Ingen önskar denna situation. Att vi ändå har den visar att vi  har gått vilse. Det enda rakryggade är att erkänna det. Och börja om –  med människan och hennes behov i centrum. Med varje kvinna som ska föda  ett barn börjar livet på nytt. Igen och igen börjar det. Igen och igen ger det oss sitt erbjudande om nya möjligheter.